Vizos į Baltarusiją

Bendrosios pastabos:

  • Paskutinę mėnesio darbo dieną Baltarusijos konsulatas nedirba
  • Vienkartinės vizos galioja pagal draudimo galiojimą
  • Baltarusijos vizos į naują pasą neperkeliamos.
  • GREITAI IR PIGIAI TVARKOME LEIDIMUS VYKTI Į GARDINO SRITĮ

 

Vizos tipas2 D.D.5 D.D.
 PRIVAČIOS, DALYKINĖS VIZOS
 
Vienkartinė iki 30d.85€50€
Dvikartinė 30d.85€50€
Daugkartinė 30d.85€50€
Vaikams iki 12 metų –15€
*Darantis privačią vizą reikia nurodyti tikslius Baltarusijos piliečio asmens duomenis:
• Vardą, pavardę, namų adresą, telefono numerį, paso kopiją (gali pareikalauti)
*Darantis dalykinę vizą reikia nurodyti tikslius Baltarusijos įmonės duomenis:
• Firmos pavadinimą, adresą, telefono numerį, iškvietimo kopiją (gali pareikalauti)
  
TURISTINĖS VIZOS
 
Vienkartinė iki 8 d.95€70€
 GRUPINĖS VIZOS
 
Vienkartinė nuo 5 žmonių iki 30 d.85€50€
KAPŲ LANKYMO VIZOS 
 
Vienkartininė 2 kartus per metus iki 10 d. –15€
Reikalingi papildomi dokumentai (originalūs arba notaro patvirtintos kopijos):
• Pažyma iš Baltarusijos apie ten palaidotus artimus giminaičius (pažyma galioja 5 metus)
• Dokumentus, įrodančius giminystės ryšį su palaidotu artimu giminaičiu
  
 TRANZITINĖS VIZOS
 
Vienkartinė85€50€
Dvikartinė85€50€
Daugkartinė85€50€
Vaikams iki 12 metų –15€
 DALYKINĖS DAUGKARTINĖS IKI 12 MĖN. VIZOS
 
Daugkartinės 3 mėn.100€60€
Daugkartinės 12 mėn.100€60€
Reikalingi papildomi dokumentai:
• Originalus iškvietimas (ХОДATАЙСТВО) iš Baltarusijos įmonės.
• Baltarusijos įmonės pažymėjimo kopija, tvirtinta notaro Baltarusijoje arba išrašas iš Baltarusijos juridinių asmenų registro centro apie įmonę (tik darantis 12 mėn. vizas)
• Sutarties kopija, patvirtinta originaliais antspaudais.
• Pažyma iš darbovietės ant firminio įmonės blanko, kad darbuotojas dirba šioje įmonėje.
• Pažyma iš Sodros apie asmens įmokas per 12 mėn.
  
 PRIVAČIOS DAUGKARTINĖS IKI 12 MĖN. VIZOS
 
Daugkartinės 3 mėn.100€60€
Daugkartinės 12 mėn.100€60€

LR piliečiams(-tėms) gimusiems(-sioms) Baltarusijoje ir jų šeimos nariams
 Gimimo liudijimas
 Santuokos liudijimas, jeigu keitėsi pavardė

LR piliečiams(-tėms) vedusiems (ištekėjusioms už) Baltarusijos pilietę(-čio)
 Santuokos liudijimas
 Sutuoktinio(-ės) Baltarusijos piliečio(-tės) gimimo liudijimas

Pateikus originalų ОВИР iškvietimą


Reikalingi dokumentai:

1. Pasas:
• Galiojantis ne mažiau nei 3 mėn. po vizos galiojimo pabaigos
• Jam turi būti mažiausiai 2 laisvi puslapiai vizai įklijuoti

2. Viena spalvota nuotrauka:
 Išmatavimai 3,5 * 4,5
• Veidas turi užimti 80% nuotraukos
• Baltas fonas
• Nuotrauka turi būti ne senesnė nei 6 mėn.

3. Vaikams iki 16 m. papildomai reikalingi:
 Gimimo liudijimas (originalas)
• Tėvų pasų kopijos

4. Draudimo polisas (galima įsigyti pas mus):
 Minimali draudimo suma 10000 EUR
• Draudimo polise turi būti įrašyta galiojimo teritorija Baltarusija arba Белгосстрах


Anketiniai duomenys:

  • Gimimo vieta
  • Jeigu keista pavardė, tai kokia buvusi pavardė
  • Namų adresas
  • Kontaktinis telefonas
  • Darbovietės pavadinimas, adresas, pareigos, telefono numeris.
  • Šeimyninė padėtis, sutuoktinio duomenys (gimimo vieta, gimimo data, mergautinė pavardė)