Draudimas

Draudimo paslaugos

  • Kelionės draudimas;
  • Būtinosios medicininės pagalbos kelionės į užsienį draudimas;
  • Būtinosios medicininės pagalbos užsienio piliečiams Lietuvoje draudimas;

 

Kelionės draudimas

 Klientai, įsigiję šį draudimą, gali saugiai keliauti žinodami, kad, esant reikalui, gydymą užsienyje apmokės draudimo bendrovė.

Draudimas gali būti: nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejo, kai apdraustasis padaro žalą trečiajam asmeniui užsienyje.

Kelionės draudimas taip pat galioja dingus ar vėluojant apdraustojo bagažui, atšaukus kelionę ar jai visai neįvykus.

 

• Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų draudimas

Apsidraudus šiuo draudimu klientui yra atlyginamos būtino gydymo užsienyje išlaidos dėl ūminės ligos ar traumos, taip pat atlyginamos būtino medicininio pervežimo į Lietuvą tolimesniam gydymui išlaidos bei palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidos.
Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime ir priklauso nuo lankomos šalies.
Jeigu dėl ūminių susirgimų ar traumų užsienyje apdraustajam būtina gydytis ambulatoriškai ir pirkti gydytojo paskirtus vaistus, sąskaitas iki 250€ apdraustasis gali apmokėti pats, o draudikui pristatyti sąskaitų originalus ir kvitus. Dokumentuose turi būti gydytojo nurodyta diagnozė, gydymo data, atliktos paslaugos.

• Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Šiuo draudimu draudžiama tik kartu su Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu.
Tai draudimo rūšis, kai draudimo išmokos mokamos mirties, neįgalumo, kaulų lūžių ir laikino neįgalumo atveju.
Įvykus nelaimingam atsitikimui reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip 48 val. kreiptis į gydytoją. Jei dėl nelaimingo atsitikimo apdraustasis mirė, sužinoję apie tai asmenys turi pranešti draudikui per 48 val.

• Kelionės bagažo draudimas

Šiuo draudimu draudžiama tik kartu su Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu.
Apdraudžiamas bagažas arba bagažo daiktas, jeigu jis prarandamas, visiškai sunaikinamas ar sugadinamas ir/arba bagažas pavėluotai pristatomas.
Apdraustasis privalo per 3 kalendorines dienas žodžiu, o per 7 dienas raštu pranešti draudikui apie kelionės bagažo daikto praradimą, jo visišką sunaikinimą, sugadinimą ar kelionės bagažo vėlavimą.
Neapdraudžiami pinigai, vertybiniai popieriai, bilietai ir visų rūšių dokumentai, elektroninė duomenų apdorojimo technika.
Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos.

• Kelionės finansinių nuostolių draudimas

Šiuo draudimu draudžiama tik kartu su Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu.
Atlyginamos apdrausto asmens patirtos išlaidos, susijusios su užsakytos ir apmokėtos kelionės atšaukimu arba nutraukimu, taip pat pavėlavimu išvykti ar kelionės jungties praradimu kelionės užsienyje metu, kai įvyksta eismo įvykis, vėluoja viešasis transportas, esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.
Draudimo suma yra kelionės (kelialapio) kaina. Jei perkami tik kelionės bilietai ar rezervuojamas viešbutis, draudimo suma bus lygi šių bilietų kainai ar rezervavimo mokesčio sumai.

Jei draudimo sutartis sudaroma ne mažiau kaip likus 14 dienų iki kelionės pradžios, draudimo apsauga galios šiais atvejais:
• Kelionės atšaukimo;
• Pavėlavimo išvykti;
• Kelionės nutraukimo;
• Kelionės jungties praradimo.

Praradus kelionės jungtį ar pavėlavus į kelionę, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoti draudiką.

 

Jei draudimo sutartis sudaroma mažiau nei 14 dienų iki kelionės pradžios, draudimo apsauga galios šiais atvejais:


• Kelionės nutraukimo;
• Kelionės jungties praradimo.

Prie draudžiamųjų įvykių taip pat priskiriama:

• Apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos;
• Apdraustojo, jo sutuoktinio (ės) gyvenamajam būstui padaryta žala.

 

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val., išskyrus švenčių ir nedarbo dienas, raštu (faksu, elektroniniu paštu) informuoti draudiką apie draudžiamąjį įvykį.

 

• Kelionės dokumentų ir pinigų draudimas

Šiuo draudimu draudžiama tik kartu su Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu.
Apsidraudus šiuo draudimu yra atlyginamos:
1. Išlaidos, susijusios su kelionės dokumentų ir pinigų praradimu (taip pat ir pametimo atveju) kelionės į užsienį metu;
2. Kai apdraustasis dėl grynųjų pinigų ar banko mokėjimų kortelių praradimo neturi lėšų tęsti kelionę, yra atlyginamas mokestis už skubų grynųjų pinigų pervedimą neviršijant 75 € ir telefoninių pokalbių, susijusių su skubiu pinigų pervedimu, išlaidos neviršijant 25 €;
3. Praradus kelionės dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą), atlyginamos išlaidos už prarastuosius pakeičiančių dokumentų išdavimą neviršijant 60 €. Taip pat atlyginamos išlaidos iki artimiausios oficialios kelionės dokumentų išdavimo vietos neviršijant 90 € bei apsistojimo viešbutyje iki bus išduoti nauji kelionės dokumentai išlaidos, tačiau ne daugiau kaip už 3 dienas neviršijant 150 €.
4. Kelionės dokumentų ir pinigų draudimo suma – 400 €.
Apdraustasis privalo per 3 kalendorines dienas žodžiu, o per 7 dienas raštu pranešti draudikui apie grynųjų pinigų, banko mokėjimo kortelės ar kelionės dokumentų praradimą.

• Asmens civilnės atsakomybės draudimas kelionės metu

Šiuo draudimu draudžiama tik kartu su Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu.
Apdraudžiama apdraustojo atsakomybė už kitam asmeniui dėl neatsargumo padarytą žalą. Žala gali būti padaryta kito asmens sveikatai ar turtui.
Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų (iki 16 metų) padarytos žalos.
Užsirašykite žalos atvejį stebėjusių liudininkų pavardes ir adresus.
Apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį privalote raštu per 3 kalendorines dienas raštu pranešti draudimo bendrovei.